PRESSMEDDELANDE - Tuesday, March 17, 2020

Coronavirusets spridning har satt igång ett skifte i konsumentbeteende

Coronaviruset spridning i Sverige har medfört en kraftig ökning i e-handelsförsäljningen av särskilt apoteksvaror, FMCG och matvaror. Airmee har, som den ledande aktören inom hemleveranser av apoteksvaror i storstäderna, sett rekordvolymer till följd av detta. Andelen konsumenter som väljer att få sina varor lämnade utanför dörren har samtidigt ökat kraftigt. Som många andra bolag har även Airmee vidtagit åtgärder för att minimera risken för spridning av Coronaviruset inom organisationen och bland buden.

Hemleveranser har först på senare år växt fram på den svenska marknaden i takt med att e-handeln växer och konsumenters krav på snabbt och bekvämlighet ökar. Coronavirusets spridning tycks nu driva på e-handelns tillväxt, åtminstone i vissa segment som apoteksvaror FMCG och matvaror, och även hemleveranser. Till följd av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och folks rädsla för virusspridningen väljer allt fler konsumenter att undvika butiker, restauranger och köpcenter och göra istället sina köp online.

− Vi ser att vi har en väldigt viktig roll att spela i att minska spridningen av Coronaviruset eftersom e-handeln generellt och särskilt hemleveranser ökar den sociala distanseringen och därmed spridningen. Som tillväxtbolag växer vi i många perioder vecka för vecka och vi passerar Black Friday volymerna bara några veckor efter nyår, men vi har sett en extra kraftig tillväxt senaste två veckorna. Det är särskilt apoteksvaror som ökar men även alla andra segment. Bland vissa e-handlare har vi sett en ökning av hemleveranser på 200-300%. Våra 1h-leveranser av apoteksvaror har även ökat kraftigt och många av dessa leveranser går till folk som är sjuka eller i karantän och behöver läkemedel snabbt och smidigt, säger Julian Lee, VD på Airmee.

Airmee har som många andra bolag tagit åtgärder internt i organisationen och även i verksamheten med åkerierna och buden. Hälften av bolagets kundsupport jobbar nu hemifrån för att minimera risken för smittspridning och försäkra att leveranserna kan fortgå som vanligt. Möten med externa parter tas om möjligt via telefon eller internet. Alla anställda och bud uppmanas även att tvätta händerna ofta, undvika större folksamlingar och använda papper för att täcka nysningar och hosta.

− Det har varit flera fall där vi levererat till personer eller familjer i karantän, och vi har där jobbat med e-handlarna för att ta bort eventuella krav på signatur så att paketen kan lämnas utanför dörren för att skydda buden från smitta. Vi har även sett en kraftig ökning bland konsumenter som själva väljer att få varan lämnad utanför dörren genom vår spårningssida, säger Julian Lee.

− Jag tror att vi redan nu börjar se ett skifte i konsumentbeteende i Sverige inom handeln och för leveranser till följd av viruset. På liknande sätt som utbrottet av Sars-viruset var en vändningspunkt för e-handeln i Kina kommer Coronaviruset förändra marknaden. Många människor som tidigare inte handlat online och som saknat kunskap om olika leveransalternativ kommer att förändra sitt konsumtionsbeteende och även sin livsstil, avslutar Julian Lee.

Airmee är ett tillväxtbolag inom logistik som optimerar logistikflottor i realtid med ny egenutvecklad teknologi och maskinlärning baserad på flera års forskning på KTH. Teknologin möjliggör snabba och flexibla sista-milen leveranser och ett högre utnyttjande av fordonskapacitet vilket reducerar antalet fordon och utsläpp i städer. Airmee lanserade 2018 och levererar idag för hundratals e-handlare i Sverige.

Media Contact

Julian Lee
CEO
julian@airmee.com