PRESSMEDDELANDE - Tuesday, June 23, 2020

Airmee tar in nytt kapital från nya investerare

Tech startupet Airmee som med sin tekniska plattform på kort tid blivit en av de ledande hemleveransaktörerna på den svenska marknaden har tagit in nytt kapital för att fortsätta sin tillväxtresa. I och med Corona-effekten på e-handeln och hemleveranser har bolaget kraftigt accelererat sin tillväxt. Det svenska VC-bolaget J12 Ventures ledde rundan på ca 50 MSEK.

Sedan Corona-krisen bröt ut i Sverige har e-handeln och efterfrågan på hemleveranser fått ett kraftigt uppsving vilket gynnat många bolag inom e-handeln och transportsektorn. Airmee som levererar både små och stora varor åt flera av de största e-handlarna i Sverige har vuxit snabbast av de olika leveranstjänsterna. Bolaget har i samband med tillväxten dessutom utökat sina leveransområden som sker med emissions- och fossilfria fordon.

− Vi ser ett once-in-a-generation skifte från fysisk handel till digital handel och ser specifikt för Sverige ett markant skifte från ombudsleveranser till hemleveranser. Transformationen pågick redan tidigare men Corona-krisen har accelererat detta skifte och förkortat övergången med flera år vilket gjort att vi sett en allt kraftigare tillväxt. Redan i början av Q2 hanterade vi lika stora volymer dagligen som vi hade som mål för slutet av året, säger grundare och VD Julian Lee.

Airmee finansieringsrunda leddes av J12 Ventures. Sedan tidigare har Alfvén & Didrikson, Creades och flertalet entreprenörer investerat i bolaget. Bolaget har i och med Corona-krisen även börjat leverera Covid 19-tester samt skyddsutrustning åt Stockholms Stadsmission.

− Airmee är ett väldigt snabbväxande bolag. Framför allt har de ett mycket intressant och unikt angreppssätt på logistikbranschen med sin tekniska plattform som automatiserar och optimerar logistikflöden. Vi ser stora skalfördelar i plattformen som en stand-alone produkt, säger Bo Mattsson, ny styrelseordförande i Airmee och partner på J12 Ventures.

− Vi fortsätter vår satsning på tillväxt och lönsamhet på alla fronter. Vi är glada att vi trots den starka tillväxten lyckats fortsätta hålla vårt kundlöfte med hög precision och kundnöjdhet i leveranserna. Vi hoppas att i år även kunna skala upp vår tekniska plattform till fler partners, säger Julian Lee.

Airmee är ett tillväxtbolag inom logistik som optimerar logistikflottor i realtid med ny egenutvecklad teknologi och maskinlärning baserad på flera års forskning på KTH. Teknologin möjliggör snabba och flexibla sista-milen leveranser och ett högre utnyttjande av fordonskapacitet vilket reducerar antalet fordon och utsläpp i städer. Airmee lanserade 2018 och levererar idag för hundratals e-handlare i Sverige.

Media Contact

Julian Lee
CEO
julian@airmee.com