PRESSMEDDELANDE - Wednesday, April 21, 2021

Airmee blir första svenska företaget att gå med i The Climate Pledge som grundats av Amazon och Global Optimism

Airmee, som med en teknisk logistikplattform levererar till flera hundra e-handlare i Norden, tar nu sitt miljöarbete till en ny nivå. Bolaget ser att det finns ett akut behov av miljövänliga leveranslösningar för att nå och kunna gå längre än de klimatmål Paris-avtalet satt. Företaget fokuserar på att erbjuda snabba och hållbara leveranser på uppdrag av sina kunder genom elektrifiering av fordon samt genom att optimera rutterna för att minimera reseavståndet och maximera fordonskapaciteten. Airmee åtar sig därför nu att bli 100% fossilfria på sista milen-leveranser 2021 och klimatpositiva i verksamheten redan 2025.

“Vi tror att förändringarna i klimatet kräver akuta och universella åtgärder från alla aktörer, små som stora. Åtgärderna kommer inte endast förbättra klimatet utan även effektivisera ekonomin.” säger Julian Lee, grundare och VD för Airmee. ”Vår världsledande teknik optimerar varje leverans för att minska reseavståndet och maximera användandet av alla fordon. Genom att kombinera detta med fordon utan CO2-utsläpp strävar vi efter att minimera de skadliga utsläppen som påverkar både miljö och människors hälsa. Vi är stolta över att vara det första företaget i Sverige som går med i The Climate Pledge och således bli del av en global grupp av aktörer som är beredda att ta snabbare och kraftigare åtgärder för att minska sin klimatpåverkan.”

The Climate Pledge bjuder in företag från olika sektorer, organisationer och partners för att tillsammans arbeta för att knäcka klimatkrisen och lösa utmaningarna med att göra ekonomin fossilfri. Genom att sammanföra de aktörer som är beredda att gå längst och ställa om snabbast uppmanar The Climate Pledge undertecknarna att nå netto noll koldioxidutsläpp till 2040 − tio år före Parisavtalet. Amazon grundade Climate Pledge med Global Optimism 2019 och blev den första undertecknaren av The Pledge. Airmee blir inte bara det första Svenska företaget, utan också det andra företaget i världen inom sista milen-leveranser, att ansluta sig till the Pledge.

”2021 kommer alla våra leveranser vara fossilfria och vårt mål är att leverera 100 procent emissionsfritt nästa år, dvs endast med eldrivna fordon. E-handeln är fortfarande i början av sin resa och konsumenternas krav på hållbarhet kommer att öka snabbt. Genom att gå med i The Climate Pledge hoppas vi få en möjlighet att driva hållbarhetsfrågan i logistikbranschen och vara en förebild för kunder och leverantörer.”, avslutar Julian Lee.

Om The Climate Pledge

2019 grundande Amazon och Global Optimism tillsammans The Climate Pledge, ett åtagande att nå upp till Paris-avtalets mål 10 år tidigare och bli klimatneutrala tills 2040. Idag har 105 organisationer skrivit under The Climate Pledge, vilket skickar en viktig signal att det kommer ske en snabb tillväxt i efterfrågan för produkter och tjänster som bidrar till att reducera CO2-utsläpp.

För mer information, besök www.theclimatepledge.com.

Airmee är ett tillväxtbolag inom logistik som optimerar logistikflottor i realtid med ny egenutvecklad teknologi och maskinlärning baserad på flera års forskning på KTH. Teknologin möjliggör snabba och flexibla sista-milen leveranser och ett högre utnyttjande av fordonskapacitet vilket reducerar antalet fordon och utsläpp i städer. Airmee lanserade 2018 och levererar idag för hundratals e-handlare i Sverige.

Media Contact

Julian Lee
CEO
julian@airmee.com